KDIFF3(1) Kdiff3 användarhandbok KDIFF3(1)

kdiff3 - Verktyg för jämförelse och sammanfogning av filer och kataloger

kdiff3 [-u, --ignore] [--query] [--html] [--abort] [-m, --merge] [-b, --base fil] [-o, --output fil] [--out fil] [--noauto] [--auto] [--L1 alias1] [--L2 alias2] [--L3 alias3] [-L, --fname alias] [--cs sträng] [--confighelp] [--config fil] [Fil1] [Fil2] [Fil3]

Jämför två eller tre indatafiler eller -kataloger.

-u, --ignore

Ignorera (användardefinierad).

--query

Ignorera (användardefinierad).

--html

Ignorera (användardefinierad).

--abort

Ignorera (användardefinierad).

-m, --merge

Sammanfoga indata.

-b, --base fil

Explicit grundfil. För kompatibilitet med vissa verktyg.

-o, --output fil

Utdatafil. Förutsätter -m. T.ex. -o nyfil.txt

--out fil

Utdatafil, igen. (För kompatibilitet med vissa verktyg.)

--auto

Inget grafiskt användargränssnitt om alla konflikter kan lösas automatiskt. (Kräver -o fil)

--noauto

Ignorera --auto och visa alltid användargränssnittet.

--L1 alias1

Synlig namnersättning för indatafil 1 (grund).

--L2 alias2

Synlig namnersättning för indatafil 2.

--L3 alias3

Synlig namnersättning för indatafil 3.

-L, --fname alias

Alternativ synlig namnersättning. Använd en gång för varje indata.

--cs sträng

Överskrid en inställning. Använd en gång för varje inställning. T.ex. --cs AutoAdvance=1.

--confighelp

Visa en lista över inställningsalternativ och nuvarande värden.

--config fil

Använd en annan inställningsfil.

Fil 1

Fil 1 att öppna (grund, om ej angiven via --base)

Fil 2

Fil 2 att öppna

Fil 3

Fil 3 att öppna

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/kdiff3 (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenterhelp:/kdiff3)
kf5options(7)
qt5options(7)

Den här manualsidan är skriven av Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>.

Burkhard Lueck <lueck@hube-lueck.de>

KDiff3 manualsida.
2019-02-22 kdiff3 1.8