KALZIUM(1) [FIXME: manual] KALZIUM(1)

kalzium - Un programa de KDE para a ensinanza da química

kalzium [Opcións xenéricas do KDE] [Opcións xenéricas do Qt]

Kalzium é un programa que mostra a táboa periódica dos elementos. Pode usar Kalzium para pesquisar información acerca dos elementos ou para aprender cousas acerca da táboa mesma.

Kalzium dá todo tipo de información acerca da táboa periódica. Pode procurar moreas de información acerca dos elementos e tamén usar visualizacións para mostralos.

Este paquete é parte do módulo oficial de KDE para educación.

Dispón de documentación para o usuario máis detallada en help:/kalzium (pode escreber este URL no Konqueror ou executar khelpcenterhelp:/kalzium).

Kalzium foi escrito por Carsten Niehaus <cniehaus@kde.org> e Tomisalve Gountchev <tomi@idiom.com>.

Esta páxina de manual foi escrita por Ben Burton

Ben Burton

Autor.
April 8, 2003 [FIXME: source]