issue(5) File Formats Manual issue(5)

issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem

/etc/issue jest plikiem tekstowym, zawierającym komunikat lub tekst identyfikacyjny systemu, który ma być wypisany przed tekstem zachęty do zalogowania. Jeżeli jest on obsługiwany przez getty(1), to może zawierać różne sekwencje typu @znak i \znak.

/etc/issue

motd(5), agetty(8), mingetty(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik <wiktorlu@technologist.com>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.06