IPCS(1) Команди користувача IPCS(1)

НАЗВА

ipcs — показ відомостей щодо можливостей IPC

КОРОТКИЙ ОПИС

ipcs [параметри]

ОПИС

ipcs показує відомості щодо можливостей міжпроцесорного обміну даними System V. Типово, програма виводить відомості щодо усіх трьох ресурсів: сегментів спільної пам'яті, черг повідомлень та масивів семафорів.

ПАРАМЕТРИ

-i, --id ідентифікатор

Вивести подробиці щодо одного елемента ресурсів з ідентифікатором ідентифікатор. Цей параметр слід поєднувати із одним з трьох параметрів ресурсів: -m, -q або -s.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

Параметри ресурсів

-m, --shmems

Записати відомості щодо активних сегментів пам'яті спільного використання.

-q, --queues

Записати відомості щодо активних черг повідомлень.

-s, --semaphores

Записати відомості щодо активних наборів семафорів.

-a, --all

Вивести відомості щодо усіх трьох ресурсів (типовий варіант).

Формати виведення

З цих параметрів діє лише один: той, який вказано останнім.

-c, --creator

Показати автора і власника.

-l, --limits

Показати обмеження щодо ресурсів.

-p, --pid

Вивести PID процесу створення та останнього оператора.

-t, --time

Записати відомості щодо часу. Час останньої дії з керування, яка вносила зміни до прав доступу для усіх можливостей, час останніх дій msgsnd(2) або msgrcv(2) щодо черг повідомлень, час останніх дій shmat(2) і shmdt(2) над пам'яттю спільного використання та час останньої дії semop(2) над семафорами.

-u, --summary

Показати резюме щодо стану.

Представлення

Це стосується лише параметра -l (--limits).

-b, --bytes

Вивести розмір у байтах, а не у зручному для читання форматі.

Типово, одиницею, у якій показано розміри, є байт, а префікси одиниць є степенями 2^10 (1024). Для забезпечення зручності читання відбувається скорочення позначень до першої літери запису; приклади: «1 КіБ» та «1 МіБ» буде показано як «1 K» та «1 M», із вилученням «іБ», яке є частиною цих скорочень.

--human

Вивести дані щодо розмірів у зручному для читання форматі.

ВІДПОВІДНІСТЬ

Допоміжна програма Linux ipcs не є повністю сумісною із допоміжною програмою POSIX ipcs. У версії для Linux не передбачено підтримки обумовлених POSIX параметрів -a, -b і -o, але передбачено підтримку параметрів -l і -u, які не визначаються POSIX. У призначених для роботи у стандартних системах програмах не слід використовувати параметри -a, -b, -o, -l і -u.

ПРИМІТКИ

Поточна реалізація ipcs отримує відомості щодо доступних ресурсів IPC шляхом обробки файлів у /proc/sysvipc. До появи версії util-linux 2.23, було використано інший механізм: команду IPC_STAT з msgctl(2), semctl(2) та shmctl(2). Цей механізм також використовується у пізніших версіях util-linux, якщо немає доступу до каталогу /proc. Обмеженням механізму IPC_STAT є те, що ним можна скористатися для отримання відомостей щодо ресурсів IPC, до яких користувач має доступ до читання.

АВТОРИ

Krishna Balasubramanian <balasub@cis.ohio-state.edu>

ДИВ. ТАКОЖ

ipcmk(1), ipcrm(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmdt(2), shmget(2), sysvipc(7)

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

ipcs є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

11 травня 2022 року util-linux 2.38.1