INFO(1) Polecenia użytkownika INFO(1)

info - odczytuje dokumenty Info

info [OPCJA]... [WPIS-MENU...]

Odczytuje dokumentację w formacie Info.

używa wszystkich pasujących podręczników
przeszukuje pod kątem ŁAŃCUCHA we wszystkich wpisach wszystkich podręczników
dodaje KATALOG do INFOPATH
określa podręcznik Info
wyświetla ten tekst i kończy pracę
przechodzi do węzła wskazanego przez wpis indeksu ŁAŃCUCH
określa węzeł w pierwszym odwiedzanym pliku Info
wypisuje wybrane węzły do PLIKU
rekurencyjnie wypisuje wpisy menu
przypisuje WARTOŚĆ do zmiennej Info ZMIENNA
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
wypisuje fizyczne położenie pliku Info

Pierwszy argument niebędący opcją, jeśli jest obecny, jest początkowym wpisem menu; jest on wyszukiwany spośród wszystkich plików "dir" z INFOPATH. Jeśli nie jest obecny, info łączy wszystkie pliki "dir" i wyświetla rezultat. Wszystkie pozostałe argumenty są traktowane jako nazwy wpisów menu, odnoszące się do początkowego wpisu menu.

Zestawienie klawiszy wyświetla się po wpisaniu H w programie Info.

wyświetla menu dir głównego poziomu
info info-stnd
wyświetla podręcznik dla programu Info
info emacs
rozpoczyna od węzła emacs z głównego katalogu
info emacs buffers
wybiera węzeł buffers z podręcznika emacs
info emacs -n Files
zaczyna od węzła Files z podręcznika emacs
info '(emacs)Files'
alternatywna metoda by zacząć od węzła Files
info --subnodes -o out.txt emacs
zrzuca cały podręcznik emacs do out.txt
info -f ./foo.info
pokazuje plik ./foo.info, nie przeszukuje katalogu

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres bug-texinfo@gnu.org, ogólne pytania i komentarze na help-texinfo@gnu.org.
Strona Texinfo: http://www.gnu.org/software/texinfo/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej http://gnu.org/licenses/gpl.html
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja dla info jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program info jest poprawnie zainstalowany, to polecenie

info info

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika (w Emacsie będzie to skrót M-x).

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam@o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2023 GNU texinfo 7.1