HOSTID(1) Användarkommandon HOSTID(1)

hostid - skriv ut den numeriska identifieraren för aktuell värd

hostid [FLAGGA]

Skriv ut den numeriska identifieraren (i hexadecimal form) för aktuell värd.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

gethostid(3)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/hostid
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) hostid invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4