hd(4) Device Drivers Manual hd(4)

hd - urządzenia dysków twardych MFM/IDE

Urządzenia hd* to urządzenia blokowe umożliwiające dostęp do twardych dysków MFM/IDE w trybie surowym. Dysk nadrzędny na pierwszym kontrolerze IDE (numer główny urządzenia jest równy 3) to hda; dysk podrzędny to hdb. Dysk nadrzędny drugiego kontrolera (numer główny urządzenia to 22) to hdc, a podrzędny - hdd.

Ogólne nazwy urządzeń blokowych IDE mają postać hdX, lub hdXP, gdzie X jest literą oznaczającą fizyczny dysk, natomiast P jest liczbą określającą partycję na tym fizycznym dysku. Pierwsza postać, hdX, używana jest do udostępniania całego dysku. Numery partycji są przypisywane w kolejności odnajdywania i tylko niepuste i nierozszerzone partycje otrzymują numer. Jednakże, numery partycji 1–4 są przydzielane czterem partycjom opisanym w MBR (partycje „podstawowe”), nawet gdy są one nieużywane lub rozszerzone. Tym samym pierwszą partycją logiczną będzie hdX5. Obsługiwane jest zarówno partycjonowanie w trybie DOS, jak i BSD (etykieta dysku). Na dysku IDE można mieć co najwyżej 63 partycje.

Na przykład /dev/hda odnosi się do całości pierwszego dysku IDE w systemie; /dev/hdb3 odnosi się do trzeciej partycji „podstawowej” DOS na drugim dysku.

Tworzy się je zazwyczaj poleceniami:


mknod -m 660 /dev/hda b 3 0
mknod -m 660 /dev/hda1 b 3 1
mknod -m 660 /dev/hda2 b 3 2
...
mknod -m 660 /dev/hda8 b 3 8
mknod -m 660 /dev/hdb b 3 64
mknod -m 660 /dev/hdb1 b 3 65
mknod -m 660 /dev/hdb2 b 3 66
...
mknod -m 660 /dev/hdb8 b 3 72
chown root:disk /dev/hd*

/dev/hd*

chown(1), mknod(1), sd(4), mount(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06