GSHADOW(5) File Formats and Configuration Files GSHADOW(5)

gshadow - stínový soubor se skupinami

/etc/gshadow Obsahuje stínové informace ke skupinovým účtům. Obsahuje řádky s pevnou strukturou, kde jsou jednotlivá pole oddělená dvojtečkami:

název skupiny
zašifrované heslo
čárkami oddělený seznam administrátorů skupiny
čárkami oddělený seznam členů skupiny

Pole pro název skupiny a heslo musí být vyplněná. Zašifrované heslo se skládá ze znaků 64 znakové abecedy (a-z, A-Z, 0-9, \ a /). Podrobnosti o hesle naleznete v crypt(3). Pokud pole s heslem obsahuje znak, který není platným výsledkem funkce crypt(3), např. ! nebo *, uživatel se nebude moci pomocí tohoto hesla přihlásit, ale záleží také na systému pam(7).

Heslo v tomto souboru má přednost před heslem ze souboru /etc/group.

Má-li být zachována bezpečnost hesel, nesmí být tento soubor čitelný pro běžné uživatele.

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech

group(5), gpasswd(5), newgrp(5).

11/05/2005 File Formats and Configuration Files