GRUB-SET-DEFAULT(8) Systemadministrasjonsverktøy GRUB-SET-DEFAULT(8)

grub-set-default - set the saved default boot entry for GRUB

grub-set-default [VALG] MENYOPPFØRING

Velg standardoppføring på GRUB-oppstartsmenyen. Dette krever at du gir en verdi til «GRUB_DEFAULT=saved» i fila /etc/default/grub.

skriv ut denne meldinga og avslutt
skriv ut versjon og avslutt
forvent at GRUB-bilder ligger i mappa DIR/grub i stedet for /boot/grub

MENYOPPFØRING er enten et nummer, en tittel eller en menyoppførings-ID.

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

grub-reboot(8), grub-editenv(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-set-default opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-set-default programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-set-default

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Desember 2023 GRUB 2:2.12-1