GRUB-PROBE(8) Systemadministrationsverktyg GRUB-PROBE(8)

grub-probe — sök efter enhetsinformation för GRUB

grub-probe [FLAGGA...] [FLAGGA]... [SÖKVÄG|ENHET]

Avsök enhetsinformation för en given sökväg (eller enhet, om flaggan -d är given).

-0
separera objekt i utmatning med ASCII NUL-tecken
givet argument är en systemenhet, inte en sökväg
använd FIL som enhetsmappning [standard=//boot/grub/device.map]
Skriv ut MÅL. Tillgängliga mål: abstraction, arc_hints, baremetal_hints, bios_hints, compatibility_hint, cryptodisk_uuid, device, disk, drive, efi_hints, fs, fs_label, fs_uuid, gpt_parttype, hints_string, ieee1275_hints, msdos_parttype, partmap, partuuid, zero_check [standard=fs]
skriv utförliga meddelanden (skicka två gånger för att få felsökningsutskrift).
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-fstest(1)

Den fullständiga dokumentationen för grub-probe underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-probe är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-probe

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1