GRUB-MKLAYOUT(1) Användarkommandon GRUB-MKLAYOUT(1)

grub-mklayout - skapa tangentbordslayoutfil för GRUB

grub-mklayout [FLAGGA...] [FLAGGOR]

grub-mklayout bearbetar en beskrivning av en tangentbordslayout i formatet keymaps(5) till ett format som kan användas av GRUB:s kommando keymap.

Generera tangentbordslayout för GRUB från Linux-konsolen.

ange inmatningsfilnamn. Standard är STDIN
ange filnamn för utdata. Standard är STDUT
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-mkconfig(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mklayout underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mklayout är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mklayout

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1