GRUB-MKFONT(1) Användarkommandon GRUB-MKFONT(1)

grub-mkfont — skapa GRUB-typsnittsfiler

grub-mkfont [FLAGGA...] [FLAGGOR] TYPSNITTSFILER

Konvertera vanliga typsnittsfilformat till PF2

tvinga autotips
konvertera till fett typsnitt
set typsnittsascent
Ange typsnittsunderhäng
välj typsnittsindex
ignorera bitmaplinjer vid inläsning
inaktivera autotips
ange namn för typsnittsfamilj
spara utmatning i FIL [krävs]
sätt omfång för typsnitt
ange typsnittstorlek
skriv ut informativa meddelanden.
-?, --help
visa denna hjälplista
ge ett kort användningsmeddelande
skriv ut programversion

Obligatoriska eller valfria argument till långa flaggor är också obligatoriska eller valfria för motsvarande korta flaggor.

Rapportera fel till <bug-grub@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

grub-mkconfig(8)

Den fullständiga dokumentationen för grub-mkfont underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och grub-mkfont är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info grub-mkfont

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

december 2023 GRUB 2:2.12-1