GRUB-KBDCOMP(1) Brukerkommandoer GRUB-KBDCOMP(1)

grub-kbdcomp - generate a GRUB keyboard layout file

grub-kbdcomp -o UTDATA CKBMAP-ARGUMENTER...

grub-kbdcomp processes a X keyboard layout description in keymaps(5) format into a format that can be used by GRUB's keymap command.

Lag tastatur-utformingsfil for GRUB.

skriv ut denne meldinga og avslutt
skriv ut versjon og avslutt
lagre utdata i valgt FIL (påkrevet)

grub-kbdcomp lager en tastaturutforming for GRUB ved hjelp av ckbcomp.

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

grub-mklayout(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-kbdcomp opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-kbdcomp programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-kbdcomp

gi deg tilgang til hele manualen.

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2023 grub-kbdcomp ()