GROUPDEL(8) System Management Commands GROUPDEL(8)

groupdel - Smaže skupinu

groupdel skupina

Příkaz groupdel upraví soubory se systémovými účty tak, že smaže všechy záznamy, které se odkazují na skupinu. Daná skupina musí existovat.

Abyste zajistili, že na souborových systémech nezůstanou soubory vlastněné mazanou skupinou, musíte je sami vyhledat a příslušně opravit.

Nelze odstranit primární skupinu uživatele. Nejprve musíte odstranit uživatele a pak teprve danou skupinu.

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech

Příkaz groupdel může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

0
úspěch
2
chybná syntaxe příkazu
8
nelze odstranit primární skupinu uživatele
10
nelze aktualizovat soubor group

chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupmod(8), useradd(8), userdel(8), usermod(8)

11/05/2005 System Management Commands