group(5) File Formats Manual group(5)

group - plik grup użytkowników

/etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej postaci:


nazwa_grupy:hasło:GID:lista_użytkowników

Występują następujące pola:

nazwa grupy, do której należą użytkownicy.
(zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest puste, hasło nie jest wymagane.
numeryczny identyfikator grupy.
rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników, należących do grupy.

/etc/group

Na stronie podręcznika initgroups(3) 4.2BSD napisano: wygląda na to, że nikt nie utrzymuje pliku /etc/group w stanie aktualności.

chgrp(1), gpasswd(1), groups(1), login(1), newgrp(1), sg(1), getgrent(3), getgrnam(3), gshadow(5), passwd(5), vigr(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik <wiktorlu@technologist.com>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06