GROUP(5) Podręcznik programisty Linuksa GROUP(5)

group - plik grup użytkowników

/etc/group jest plikiem w formacie ASCII, definiującym grupy, do których należą użytkownicy. Każdy wpis zajmuje jedną linię następującej postaci:


group_name:password:GID:user_list

Oto opisy poszczególnych pól:

nazwa grupy, do której należą użytkownicy.
(zaszyfrowane) hasło dostępu do grupy. Jeżeli to pole jest puste, hasło nie jest wymagane.
numeryczny identyfikator grupy.
rozdzielone przecinkami nazwy wszystkich użytkowników, należących do grupy.

/etc/group

As the 4.2BSD initgroups(3) man page says: no one seems to keep /etc/group up-to-date.

chgrp(1), gpasswd(1), groups(1), login(1), newgrp(1), sg(1), getgrent(3), getgrnam(3), gshadow(5), passwd(5), vigr(8)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wiktor J. Łukasik <wiktorlu@technologist.com>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 kwietnia 2020 r. Linux