GPM(8) System Manager's Manual GPM(8)

gpm - kivágás és beillesztés segédprogram és egér szerver virtuális konzolokra

ÖSSZEGZÉS

gpm [ options ]

Ez a csomag egy hasznos egérszerver próbál lenni Linux konzolon futó alkalmazások részére. A "selection" csomagon alapszik és a kód egy része is magából a selection-ből származik. Ez a csomag a "selection" kiváltására készült egyfajta kivág-és-beilleszt mechanizmusként de vannak további lehetőségei is. A "selection" csomag valósította meg elsőként a kivág-és-beilleszt funkciót Linuxon két egérgomb használatával és a kivágás puffer (cut buffer) neve még most is "selection buffer" ("kiválasztás puffer") vagy csak egyszerűen "selection" ("kiválasztás") ebben a dokumentumban. Az alábbi információk a texinfo fájlból származnak, ami az elsődleges információforrás.

A gpm program egy démonnak tekinthető (ezért a gpmd jobb név lenne neki). Ez a fejezet szándékszik leírni a gpm parancssori opcióit, míg a belső tulajdonságok a következő részekben körvonalazódnak.

Az ioctl(TIOCLINUX) redszerhívásban lévő szigorítások miatt a gpm-et a rendszeradminisztrátornak kell futtani. A szigorítások a legutóbbi 1.1-es kernelekbe kerültek be, egy a kiválasztással és a képernyő dump-pal kapcsolatban álló biztonsági rés javításaként.

The server can be configured to match the user's taste, and any application using the mouse will inherit the server's attitude. From release 1.02 up to 1.19.2 is was possible for any user logged on the system console to change the mouse feeling using the -q option. This is no longer possible for security reasons.

A 0.97 verziótól a szerver program a háttérbe került. A gpm megállítható a -k parancssori paraméterrel történő ismételt meghívással, bár a killall gpm jobb választás lehet.

Az 1.10 verzió megadja a lehetőséget a speciális parancsok végrehajtására bizonyos körülmények között. A speciális parancsok alapértelmezésben a rendszer újraindítása és leállítása, de a felhasználó a személyes kívánságát is meghatározhatja. A programok egérrel való elindítása hasznos a programozók számára, mert lehetővé teszi a tiszta lekapcsolást, ha a rendszer billentyűzet zárolódott és nincs használható hálózat, amivel a normális állapotot vissza lehetne állítani.

A speciális parancsok tripla jobb és bal gomb kattintással érhetőek el -- ami egy valószínűtlen esemény a normál egérhasználat mellett. A legegyszerűbb módszer a triplakattintásra az egyik gomb lenyomása és triplakattintás a másikon. Amikor speciális feldolgozás elindult, egy üzenet jelenik meg a konzolon (és kettőt sípol a hangszóró, ha van); ha a felhasználó elenged minden gombot és egyiket három másodpercen belül ismételten megnyomja, akkor a gombnak megfelelő speciális parancs végrehajtódik.

Az alapértelmezett speciális parancsok a következők:

Újraindítja a rendszert az init folyamat meghívásával.
középső gomb (ha van)
A következőt hajtja végre: /sbin/shutdown -h now
A következőt hajtja végre: /sbin/shutdown -r now

A -S parancssori kapcsoló engedélyezi a speciális parancs végrehajtást és engedi meg a három speciális parancs változtatását. Az alapértelmezések elfogadásához a -S "" (azaz üres argumentumot kell megadni). A saját parancsok meghatározásához egy kettősponttal elválasztott listát kell megadni a bal, középső és jobb gombra vonatkozó hozzárendelésekről. Ha valamelyik parancs üres, akkor úgy lesz értelmezve, mint `send a signal to the init process' (`jelzés küldése az init processzhez'). Ez a külön művelet azért támogatott a külső programok végrehajtásán kívül mert néha hibák (bug-ok) a rendszernek lehetetlenné teszik az elágazást; ezekben a ritka esetekben a programozónak mindenképpen le kell tudni állítania a rendszert, és az init leállítása egy futó processzből az egyetlen lehetséges megoldás erre.

Például, -S ":telinit 1:/sbin/halt" hozzárendeli az init leállítását a bal gombhoz, egyfelhasználói módba kapcsolást a középsőhöz, és a rendszer leállítását a jobb gombhoz.

A rendszer adminisztrátornak nyilvánvalóan óvatosnak kell lenni a speciális parancsokkal, mivel a gpm superuser jogokkal fut. A speciális parancsok leginkább azoknál a számítógépeknél használhatók, amelyek egeréhez csak megbízható emberek férnek hozzá.

A rendelkezésre álló parancssori opciók a következők:

Beállítja a használt gyorsítás értékét akkor, amikor egy egyszeres mozgatás esemény hosszabb, mint delta (lásd -d).
Start up with selection pasting disabled. This is intended as a security measure; a plausible attack on a system seems to be to stuff a nasty shell command into the selection buffer (rm -rf /) including the terminating line break, then all the victim has to do is click the middle mouse button .. As of version 1.17.2, this has developed into a more general aging mechanism; the gpm daemon can disable (age) selection pasting automatically after a period of inactivity. To enable this mode just give the optional limit parameter (no space in between !) which is interpreted as the time in seconds for which a selection is considered valid and pastable. As of version 1.15.7, a trivial program called disable-paste is provided. The following makes a good addition to /etc/profile if you allow multiple users to work on your console.

case $( /usr/bin/tty ) in
/dev/tty[0-9]*) /usr/bin/disable-paste ;;
esac

Beállítja az átviteli sebességet (baud rate-et)
Beállítja a gombok sorrendjét. 123 a normál sorrend, 321 használható a balkezes embereknél és 132 használható kétgombos egér esetében (különösen az Emacs-nál). Minden gomb sorrend megengedett.
Beállítja a delta értéket. Amikor az egyszeres mozgatás esemény hosszabb, mint delta, akkor a gyorsítás szorzótényezőként használatos. (Legalább 2-nek kell lennie.)
Do not automatically enter background operation when started, and log messages to the standard error stream, not the syslog mechanism. This is useful for debugging; in previous releases it was done with a compile-time option.
With glidepoint devices, emulate the specified button with tapping. number must be 1, 2, or 3, and refers to the button number before the -B button remapping is performed. This option applies to the mman and ps2 decoding. No button is emulated by default because the ps2 tapping is incompatible with some normal ps2 mice
Összegzést nyomtat a parancssori opciókról.
Az interval érték használható a többszörös kattintás felső időhatáraként. Ha a gomb-felengedés és gomb-lenyomás események közötti idő kevesebb, mint a határ, akkor a folyamat dupla vagy tripla kattintásként értelmezett. Az időt ezredmásodpercben kell megadni.
Leállítja a futó gpm-et. Ezt a busz egér felhasználói használhatják a gmp leállítására X indítása előtt (ha nem használják a -R opciót, vagy ha az egyszeres megnyitás korlátozás nincs kivéve a kernelből).
Choose the inword() look up table. The charset argument is a list of characters. - is used to specify a range and \ is used to escape the next character or to provide octal codes. Only visible character can appear in charset because control characters can't appear in text-mode video memory, whence selection is cut.
Choose the mouse file to open. Must be before -t and -o.
Engedélyezi a többszörös módot. A daemon két különböző egér eszközt fog olvasni. Minden ezutáni opció a második eszközre vonatkozik, míg minden ez előtti opció az első eszközre vonatkozik. Ez az opció automatikusan kényszeríti a “ismétlő” (“repeater”) (-R) opció bekapcsolását.
The option works similary to the “-o” option of mount; it is used to specify a list of “extra options” that are specific to each mouse type. The list is comma-separated. The options dtr, rts or both are used by the serial initialization to toggle the modem lines like, compatibly with earlier gpm versions; note however that using -o dtr associated with non-plain-serial mouse types may now generate an error. And by the way, use -o after -m and after -t.
Kényszeríti a mutató megjelenítését kiválasztás alatt. Ez a selection-1.7 viselkedése, ami néha zavaró lehet. Alapértelmezésben nem mutatja a mutatót, ami szintén lehet ugyanolyan zavaró.
Beállítja az érzékenységet. Nagyobb szám gyorsabb kurzor mozgást eredményez.
Causes gpm to act as a repeater: any mouse data received while in graphic mode will be produced on the fifo /dev/gpmdata in protocol name, given as an optional argument (no space in between !). In principle, you can use the same names as for the -t option, although repeating into some protocols may not be implemented for a while. In addition, you can specify raw as the name, to repeat the mouse data byte by byte, without any protocol translation. If name is omitted, it defaults to msc. Using gpm in repeater mode, you can configure the X server to use its fifo as a mouse device. This option is useful for bus-mouse owners to override the single-open limitation. It is also an easy way to manage those stupid dual-mode mice which force you to keep the middle button down while changing video mode. The option is forced on by the -M option.
A mintavételi sebességet (sample rate) állítja be az egér eszközre.
Engedélyezi a speciális parancs feldolgozást és opcionálisan megadhat egyéni parancsokat egy kettőspontokkal elválasztott listában. Lásd fent a speciális parancsok részletes leírását.
Set the mouse type. Use -t help to get a list of allowable types. Since version 1.18.1, the list also shows which protocols are available as repeaters (see -R above), by marking them with an asterisk (“*”).

Use -t after you selected the mouse device with -m.

Verzió információt nyomtat, majd kilép.
-2
Kényszeríti a két gomb használatát. Ez azt jelenti, hogy ha volna középső gomb, az akkor is jobbként lenne értelmezve.
-3
Kényszeríti a három gomb használatát. Alapértelmezés szerint az egér kétgombosnak tekintett, amíg a harmadik gomb nincs megnyomva. Ha három gomb van, akkor a jobb használható a kijelölés bővítésére, és a középső a beillesztésre. Figyelem: a -3 opció használatakor egy kétgombos egérnél nem lehet használni a beillesztést.

MŰKÖDÉS

Szöveget kiválasztani a bal egérgomb lenyomásával és húzásával (bemeszeléssel) lehet. Szöveget ugyanarra vagy egy másik konzolra beilleszteni a középső gombbal lehet. A jobb gombbal bővíteni lehet a kijelölést, úgy mint az `xterm'-nél.

Kétgombos egér a jobb gombot használja beillesztésre.

Dupla és tripla kattintás egész szavakat és egész sorokat jelöl ki. A legjobb vizuális eredmény eléréséhez a `-p' opció használata javasolt.

Ha egy a sor tartalma után álló szóköz be van meszelve, és nincs más szöveg a sorban, akkor az egész sor automatikusan kijelölődik. Ha több sor van kijelölve, akkor a sorvégi szóközök törlődnek a kiválasztás pufferből minden sor végén.

A virtuális konzolra kerülő bármilyen kimenet törli a képernyőről a bemeszelést a képernyőtartalom sértetlensége érdekében, de a beillesztés puffer tartalma nem fog változni.

A kiválasztás mechanizmus le van tiltva, ha az irányító virtuális konzol grafikus módban van, például amikor az X11 fut, és újra engedélyezett, amikor szöveges módba visszatérünk. (Lásd az alábbi HIBÁK részt.)

A gpm szervernek problémái adódhatnak az X-el való együttműködés során: ha az egered egy egyszeres-megnyitású (single-open) eszköz (Pl. busz egér), akkor le kell állítanod a gpm-et az X indítása előtt, vagy használd a -R opciót (lásd fent). A gpm leállításához a gpm -k parancs használható. Ez a probléma nem fordulhat elő soros egérnél.

Két gpm nem futhat ugyanazon a rendszeren. Ha két egered van, akkor használd a -M opciót (lásd fent).

Ha az aktuális konzol grafikus módban van, akkor a gpm inaktív, amíg szöveges módba vissza nem áll (ha a -R nem használt), tehát nem válaszol a klienseknek. Mindenesetre nem valószínű, hogy az egérre vágyó kliensek kitörtetnének a rejtett konzolokra.

The clients shipped out with gpm are not updated, thus there are potential security risks when using them.

Andrew Haylett <ajh@gec-mrc.co.uk> (the original selection code)
Ian Zimmerman <itz@speakeasy.org> (old maintainer)
Alessandro Rubini <rubini@linux.it> (old maintainer (still helps a lot))
Nico Schottelius <nico-gpm2008@schottelius.org> (maintainer)
A selection és a gpm sok-sok munkatársa.

The current maintainer is Nico Schottelius. But without the help of Alessandro Rubini and the mailing list it would be impossible for me to maintain gpm. The development mailing list can be reached under gpm@lists.linux.it. More information on the list is in the README file part of the source distribution of gpm.

/var/run/gpm.pid A futó gpm folyamatazonosítója (PID)
/dev/gpmctl      Egy control socket klienseknek.
/dev/gpmdata     Az `ismétlő' (repeater) (-R) démon által írt fifo.

 mev(1)      Minta kliens gpm démonhoz.
 gpm-root(1) A Control-Mouse események kezelője.

A `gpm' -ről szóló infó fájl több, teljes információt ad és elmagyarázza hogyan lehet gpm klienst írni.

A kézikönyv magyar fordítását a Horneczki Gábor <arthur@freemail.c3.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2002 február 4th Berkeley Distribution