getrpcport(3) Library Functions Manual getrpcport(3)

getrpcport - zwraca numer portu RPC

Standard C library (libc, -lc)

#include <rpc/rpc.h>
int getrpcport(const char *host, unsigned long prognum,
               unsigned long versnum, unsigned int proto);

getrpcport() zwraca numer portu dla wersji versnum programu RPC prognum, działającego na komputerze host, używającego protokołu proto. Funkcja zwraca 0, jeżeli nie może skontaktować się z portmapperem albo jeżeli program prognum nie jest zarejestrowany. Jeżeli prognum został zarejestrowany, ale nie w wersji versnum, funkcja wciąż zwróci numer portu (jakiejś innej wersji programu), sygnalizując, że program jest zarejestrowany. Niedopasowanie wersji zostanie wykryte przy pierwszym odwołaniu do serwisu.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getrpcport() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env locale

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03