GETRESUID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETRESUID(2)

getresuid, getresgid - get real, effective, and saved user/group IDs

#define _GNU_SOURCE         /* See feature_test_macros(7) */
#include <unistd.h>
int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

getresuid() zwraca w argumentach ruid, euid oraz suid odpowiednio: rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika wywołującego procesu. getresgid() zwraca analogiczne informacje dla ID grupy procesu wywołującego.

On success, zero is returned. On error, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową programu wywołującego.

Te wywołania systemowe pojawiły się w wersji 2.1.44 jądra Linuksa.

Prototypy występują w glibc od wersji 2.3.2, pod warunkiem, że _GNU_SOURCE jest zdefiniowane.

Opisywane wywołania systemowe są niestandardowe; występują również na HP-UX i niektórych systemach BSD.

Oryginalne linuksowe wywołania getresuid() i getresgid() obsługiwały tylko 16-bitowe ID użytkowników i grup. W Linuksie 2.4 wprowadzono getresuid32() i getresgid32() wspierające 32-bitowe ID. Funkcje opakowujące getresuid() i getresgid() biblioteki glibc w sposób przezroczysty obsługują te warianty na różnych wersjach jądra.

getuid(2), setresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux