getresuid(2) System Calls Manual getresuid(2)

getresuid, getresgid - pobiera rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika lub grupy

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#define _GNU_SOURCE         /* Zob. feature_test_macros(7) */
#include <unistd.h>
int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

getresuid() zwraca w argumentach ruid, euid oraz suid odpowiednio: rzeczywisty, efektywny i zachowany identyfikator użytkownika wywołującego procesu. getresgid() zwraca analogiczne informacje dla ID grupy procesu wywołującego.

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową programu wywołującego.

Brak. Opisywane wywołania systemowe występują również na HP-UX i niektórych systemach BSD.

Linux 2.1.44, glibc 2.3.2.

Oryginalne linuksowe wywołania getresuid() i getresgid() obsługiwały tylko 16-bitowe ID użytkowników i grup. W Linuksie 2.4 wprowadzono getresuid32() i getresgid32() wspierające 32-bitowe ID. Funkcje opakowujące getresuid() i getresgid() biblioteki glibc w sposób przezroczysty obsługują te warianty na różnych wersjach jądra.

getuid(2), setresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06