GETPEERNAME(2) Linux - příručka programátora GETPEERNAME(2)

getpeername - vrať adresu vzdáleného konce soketu

int getpeername(int s, struct sockaddr *name, int *namelen);

Getpeername vrací jméno (adresu) počítače, který je na druhém konci soketu. s. Parametr namelen by měl být inicializován tak, aby indikoval velikost paměťového prostoru, na který ukazuje argument name. Po návratu bude obsahovat aktuální velikost vrácené adresy (v bajtech). Jméno je příslušně zkráceno, je-li velikost příliš malá.

V případě úspěchu je vrácena 0, jinak -1 a proměnná errno je příslušně nastavena.

EBADF
Argument s není platným deskriptorem.
ENOTSOCK
Argument s je deskriptorem souboru, není to soket.
ENOTCONN
Soket není spojen.
ENOBUFS
Systém nemá k dispozici dostatek vnitřních zdrojů, aby mohl tuto operaci provést.
EFAULT
Argument name ukazuje na paměť, která se nenachází v platné části adresového prostoru procesu.

SVr4, 4.4BSD (volání getpeername se poprvé objevilo ve 4.2BSD).

accept(2), bind(2), getsockname(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
2. července 1997 BSD Man Page