GETLOADAVG(3) Podręcznik programisty Linuksa GETLOADAVG(3)

getloadavg - odczytanie wartości średniego obciążenia systemu

#include <stdlib.h>
int getloadavg(double loadavg[], int nelem);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getloadavg():

Od glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
W glibc do 2.19 włącznie:
    _BSD_SOURCE

The getloadavg() function returns the number of processes in the system run queue averaged over various periods of time. Up to nelem samples are retrieved and assigned to successive elements of loadavg[]. The system imposes a maximum of 3 samples, representing averages over the last 1, 5, and 15 minutes, respectively.

Jeżeli wartość średniego obciążenia jest niedostępna, to funkcja zwraca -1. W przeciwnym wypadku, zwracana wartość jest liczbą zwróconych próbek obciążenia.

Funkcja jest dostępna w bibliotece glibc od wersji 2.2.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getloadavg() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD i Solaris.

uptime(1), proc(5)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Tomasz Kłoczko <kloczek@rudy.mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux