gcvt(3) Library Functions Manual gcvt(3)

gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
char *gcvt(double number, int ndigit, char *buf);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

gcvt():

  Since glibc 2.17
    (_XOPEN_SOURCE >= 500 && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200809L))
      || /* glibc >= 2.20 */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* glibc <= 2.19 */ _SVID_SOURCE
  glibc 2.12 to glibc 2.16:
    (_XOPEN_SOURCE >= 500 && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L))
      || _SVID_SOURCE
  Before glibc 2.12:
    _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

Funkcja gcvt() przekształca number na zakończony znakiem null łańcuch ASCII o minimalnej długości i zachowuje wynik w buf. Wynik będzie zawierał ndigit cyfr znaczących w formacie F lub E opisanym w printf(3).

The gcvt() function returns buf.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
gcvt() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

None.

Marked as LEGACY in POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 removed it, recommending the use of sprintf(3) instead (though snprintf(3) may be preferable).

ecvt(3), fcvt(3), sprintf(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06