fixincludes(1) [FIXME: manual] fixincludes(1)

НАЗВА

fixincludes - Зменшує кількість оголошень #include у файлах початкових кодів KDE

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

fixincludes [-v, --verbose] [-e, --experimental] [-m, --modify] [файл] [--help]

ОПИС

Команда fixincludes намагається зменшити кількість інструкцій #include у файлах початкових кодів мовою програмування C++. Більшість з функцій цієї команди є специфічною для початкових кодів KDE, а отже, ця команда може не працювати належним чином для програм, які не належать KDE.

За допомогою fixincludes можна виявити такі проблеми:

• Включення файлів заголовків, які більше не підтримуються, але які існують для сумісності зі старішими версіями Qt/KDE;
• Повторне включення того самого файла.

Існує також експериментальний режим, у якому програма намагається вилучати по одній інструкції #include за раз (за декількома винятками), а потім визначає, чи може бути скомпільовано початковий код. Зауважте, що за використання цього експериментального режиму буде змінено початкові коди програми.

У типовому режимі початкові коди змінено не буде, про виявлені проблеми буде просто повідомлено до стандартного виводу.

Список початкових кодів мовою C++, які слід перевірити, слід визначати за допомогою командного рядка. Якщо не буде вказано файлів, буде перевірено всі файли початкових кодів C++ у поточному каталозі та всіх його підкаталогах (за винятком тих файлів, чий файл Makefile.am містить параметри -UQT_NO_COMPAT і -UKDE_NO_COMPAT)

Цей інструмент є частиною набору для розробки програмного забезпечення KDE.

ПАРАМЕТРИ

-v, --verbose

Докладний режим. Додаткову інформацію для усунення вад буде записано до стандартного виводу.

-e, --experimental

Експериментальний режим, який було докладно описано вище. Зауважте, що за використання цього параметра буде автоматично додано параметр --modify.

-m, --modify

Окрім виведення повідомлень до стандартного виводу, змінити файли початкових кодів, щоб усунути всі знайдені проблеми.

АВТОРИ

Автором fixincludes є Dirk Mueller <mueller@kde.org>.

АВТОР

Ben Burton <bab@debian.org>

Автор.
7 квітня 2003 року [FIXME: source]