fakeroot(1) Handleiding van Debian fakeroot(1)

fakeroot - voert een commando uit in een omgeving die root-privileges fingeert voor het manipuleren van bestanden

fakeroot [-l|--lib bibliotheek] [--faked binair-bestand-faked] [-i te-laden-bestand] [-s te-bewaren-bestand] [-u|--unknown-is-real ] [-b|--fd-base ] [-h|--help ] [-v|--version ] [--] [commando]

fakeroot voert een commando uit in een omgeving waarin het voor dit commando lijkt alsof het root-privileges heeft voor het bewerken van bestanden. Zo kunnen gebruikers in archieven (zoals tar, ar, .deb enz.) bestanden opnemen met eigenaar en toegangsrechten die normaal gesproken alleen root mag instellen. Zonder fakeroot zou men root-toegang nodig hebben om de bestanden in het archief aan te maken met de juiste toegangsrechten en eigenaar en ze dan in te pakken, of men zou de archieven direct, dus zonder gebruik te maken van het archiveerprogramma, moeten opbouwen.

fakeroot works by replacing the file manipulation library functions (chmod(2), stat(2) etc.) by ones that simulate the effect the real library functions would have had, had the user really been root. These wrapper functions are in a shared library /usr/lib/*/libfakeroot-*.so or similar location on your platform. The shared object is loaded through the LD_PRELOAD mechanism of the dynamic loader. (See ld.so(8))

Bent u van plan met behulp van fakeroot programmatuurpakketten te maken, probeer dan eerst het fakeroot-pakket zelf opnieuw op te bouwen. De regel `build' in het bestand debian/rules bevat namelijk een aantal tests (die vooral fouten in oude versies van fakeroot opsporen). Als deze tests niet slagen (omdat u bijvoorbeeld bepaalde libc5-programma's op uw systeem heeft), dan zullen andere pakketten die u met behulp van fakeroot opbouwt waarschijnlijk ook niet goed werken. Dit kan dan echter veel moeilijker te ontdekken zijn.

Onthoud ook dat u beter niet de binaire bestanden zelf kunt bouwen in een fakeroot-omgeving. Vooral configure en dergelijke werken vaak niet goed als het systeem zich plotseling anders gaat gedragen. (Bovendien wissen deze programma's soms omgevingsvariabelen die fakeroot nodig kan hebben.)

Een andere omhulselbibliotheek gebruiken.
Een ander binair bestand als faked(1) gebruiken.
[--] commando
Een willekeurig commando dat u in een fakeroot-omgeving wilt uitvoeren. Gebruik ‘--’ als uw commando eigen opties bevat die het uitlezen van opties door fakeroot in de war zouden kunnen sturen.
De fakeroot-omgeving in het te-bewaren-bestand opslaan bij afsluiten. Door dit bestand aan de optie -i mee te geven kunt u later de omgeving herstellen. U moet echter niet tussentijds buiten de fakeroot-omgeving enige bewerking uitvoeren op de bestanden, anders zal dit bestand gaan `lekken' en zal fakeroot zich onvoorspelbaar gedragen. Toch kan deze mogelijkheid nuttig zijn. U kunt bijvoorbeeld met rsync(1) reservekopieën maken van hele mappen, compleet met informatie over gebruikers, groepen en apparaten, zonder root te hoeven worden. Zie /usr/share/doc/fakeroot/README.saving voor meer informatie.
Een eerder met -s bewaarde fakeroot-omgeving laden uit het te-laden-bestand. Let erop dat met deze optie het bestand niet bijgewerkt wordt; gebruik daarvoor ook -s. Het is veilig om voor zowel -i als -s hetzelfde bestand aan te geven binnen een enkele aanroep van fakeroot.
De echte eigenaren handhaven van bestanden die niet eerder bij fakeroot bekend waren, in plaats van te doen alsof deze eigendom waren van root:root.
Het basisnummer van file descriptors aangeven (alleen TCP-modus). fd geeft het minimale file descriptor-nummer aan dat voor TCP-verbindingen gebruikt kan worden; dit kan belangrijk zijn om conflicten te vermijden met de file descriptors die door de onder fakeroot uitgevoerde programma's gebruikt worden.
Hulp tonen.
Versie tonen.

Hieronder ziet u een voorbeeldsessie met fakeroot. Merk op dat binnen de nagebootste root-omgeving de bestandsbewerkingen die root-privileges vereisen lijken te slagen, maar in het echt niet worden uitgevoerd.

$  whoami
joost
$ fakeroot /bin/bash
#  whoami
root
# mknod hda3 b 3 1
# ls -ld hda3
brw-r--r--  1 root root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3
# chown joost:root hda3
# ls -ld hda3
brw-r--r--  1 joost root 3, 1 2007-01-21 12:02 hda3
# ls -ld /
drwxr-xr-x  22 root root 600 2007-01-20 23:58 /
# chown joost:users /
# chmod a+w /
# ls -ld /
drwxrwxrwx  22 joost users 600 2007-01-20 23:58 /
# exit
$ ls -ld /
drwxr-xr-x  22 root root 600 2007-01-20 23:58 /
$ ls -ld hda3
-rw-r--r--  1 joost users 0 2007-01-21 12:06 hda3

Alleen de bewerkingen die de gebruiker joost toch al mocht uitvoeren, gebeuren ook echt.

fakeroot is speciaal geschreven zodat gebruikers Debian GNU/Linux-pakketten (in het deb(5)-formaat) kunnen maken zonder daarvoor root-privileges nodig te hebben. Dit doet u met commando's als dpkg-buildpackage -rfakeroot of debuild -rfakeroot (in feite is -rfakeroot tegenwoordig standaard in debuild, dus die parameter kunt u weglaten).

fakeroot is een normaal programma, zonder setuid. Het verhoogt de privileges van de gebruiker niet, en verlaagt dus ook niet de veiligheid van het systeem.

/usr/lib/*/libfakeroot-*.so The shared library containing the wrapper functions.

De sleutel om met de fakeroot-daemon te communiceren. Ieder programma dat wordt gestart met de juiste LD_PRELOAD en een FAKEROOTKEY van een momenteel draaiende daemon wordt automatisch verbonden met die daemon, en krijgt hetzelfde `valse' zicht op de toegangsrechten/eigenaren van het bestandssysteem (ervan uitgaande dat de daemon en het programma dat de verbinding maakt werden opgestart door dezelfde gebruiker).
Fakeroot werkt door systeemaanroepen te `omhullen' (`wrappen'). Dit wordt mogelijk gemaakt door LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/fakeroot en LD_PRELOAD=libfakeroot.so.0 in te stellen. Deze bibliotheek wordt vóór de C-bibliotheek van het systeem geladen, en dus wordt het grootste deel van de bibliotheekfuncties erdoor afgevangen. Als u ofwel LD_LIBRARY_PATH ofwel LD_PRELOAD moet instellen vanuit een fakeroot-omgeving, dan moeten deze na de al ingestelde paden worden ingesteld, bijvoorbeeld: LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/pad/naar/de/map/

Ieder binnen fakeroot uitgevoerd commando dient gekoppeld te zijn aan dezelfde versie van de C-bibliotheek als fakeroot zelf.
fakeroot `omhult' niet de functies open(), create(), enz. Dus als de gebruiker joost de commando's
touch testbestand
fakeroot
ls -al testbestand

uitvoert, in deze of in omgekeerde volgorde,

fakeroot
touch testbestand
ls -al testbestand

dan kan fakeroot niet weten dat in het eerste geval de eigenaar van testbestand eigenlijk joost zou moeten zijn terwijl in het tweede geval deze root moet zijn. Voor het maken van Debian-pakketten is het altijd goed om standaard alle `onbekende' bestanden eigenaar en groep 0 (root) te geven. Een echte oplossing voor dit probleem zou zijn het omhullen van open() en create(), maar dat geeft weer andere problemen, zoals het libtricks-pakket heeft aangetoond. Dit pakket omhulde veel meer functies, en wilde veel meer doen dan fakeroot. Het bleek dat slechts een kleine bijwerking van libc (van een versie waarin de functie stat() de functie open() niet aanriep, naar eentje met een stat()-functie die (in sommige gevallen) wel degelijk van open() gebruikt maakte) onverklaarbare `segfaults' veroorzaakte (dat wil zeggen, de stat() van libc6 riep de omhulde open() aan, die vervolgens de stat() van libc6 weer aanriep, enz.). Het oplossen van dit probleem was al niet makkelijk, maar bij iedere oplossing was het slechts een kwestie van tijd voordat een andere functie weer open() begon aan te roepen, en dan hebben we het nog niet eens over het aanpassen van fakeroot aan een ander besturingssysteem. Dus besloot ik om het aantal door fakeroot omhulde functies dan maar zo klein mogelijk te houden, om zo het gevaar van ‘botsingen’ in te perken.

Fakeroot verandert de manier waarop het systeem zich gedraagt. Programma's die het systeem verkennen, zoals GNU configure, kunnen hierdoor in de war raken (of anders kunnen zij fakeroot zo zwaar belasten dat fakeroot zelf in de war raakt). Het is dus niet aan te raden configure binnen fakeroot uit te voeren. Aangezien configure dient te worden aangeroepen in de regel `build' in debian/rules, zorgt het commando dpkg-buildpackage -rfakeroot er automatisch voor dat dit correct wordt afgehandeld.

Het programma omhult open() niet. Dit is op zichzelf geen fout, maar als een programma een commando open ("bestand", O_WRONLY, 000) uitvoert, dan iets naar het bestand bestand schrijft, het sluit, en dan nogmaals probeert het bestand voor uitlezen te openen, dan mislukt die open()-aanroep, omdat de toegangsrechten van het bestand op 000 staan. De fout zit erin dat als root hetzelfde doet, open() wel degelijk zal slagen, omdat de toegangsrechten voor root nooit worden nagetrokken. Ik heb er niettemin voor gekozen open() niet te omhullen, omdat open() door vele andere functies in libc wordt gebruikt (ook door al omhulde functies), wat kan uitmonden in oneindige lussen (nu of in de toekomst, wanneer de implementatie van verscheidene libc-functies enigzins verandert).

fakeroot wordt verspreid onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL 2.0 of recenter).

<joostje@debian.org>
<clint@debian.org>

<martijn@inlv.org>

Vooral door J.H.M. Dassen <jdassen@debian.org>. Nogal wat wijzigingen en aanvullingen door joost en Clint.

faked(1), dpkg-buildpackage(1), debuild(1), /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG

5 October 2014 Project Debian