TILIX(1) Tilix naredbe TILIX(1)

tilix – Pločasti GTK3 emulator terminala za GNOME

tilix [opcije]

tilix je napredni pločasti GTK3 emulator terminala, dizajniran na način da prati GNOME-ove smjernice za ljudsko sučelje (HIG).

Program tilix prihvaća sljedeće parametre naredbenog retka:

Prikaži opcije za pomoć.
Prikaži verzije Tilixa i ovisnih komponenti.
Postavi radnu mapu terminala.
Postavi početni profil koristeći ime jednog postojećeg profila. Ako se ne poklapa s niti jednim, korstit će se standardni profil.
Postavi naslov novog terminala.
Odredi prethodno spremljenu sesiju iz koje se ponovo učitava raspored i opcije rasporeda. Ovo neće obnoviti terminal tamo gdje je napušten, već će se stvoriti novi terminali.
Izvrši jednu od sljedećih radnji u trenutačnom Tilix primjerku:
session-add-right Dodaj jedan terminal desno od trenutačnog.
session-add-down Dodaj jedan terminal ispod trenutačnog.
app-new-session Stvori jednu novu Tilixovu sesiju unutar trenutačnog prozora.
app-new-window Stvori jedan novi Tilixov prozor.
Izvrši sav tekst iza ovog parametra kao naredbu, stoga ovaj parametar mora biti zadnji parametar.
Povećaj prozor terminala.
Smanji prozor terminala.
Cjeloekranski prikaz prozora terminala.
Fokusiraj postojeći prozor.
Nadjačaj favorizirani stil prozora, podržani su sljedeći stilovi:
normal Normalni izgled prozora.
disable-csd Ne prikazuj dizajn klijenta.
disable-csd-hide-toolbar Ne prikazuj dizajn klijenta i alatnu traku.
borderless Ne prikazuj rubove prozora.
Započni novi primjerak Tilixa kao novi proces. Standardno i prema GTK+ smjernicama verzije 3, Tilix održava jedan proces kojem pripadaju svi prozori. Ova opcija prisiljava Tilix da započne kao zaseban proces. To se ne preporučuje i namijenjeno je samo za uklanjanje grešaka. Njegova uportreba sprečava međusobnu komunikaciju između različitih Tilix prozora.
Postavi veličinu prozora, npr.: 80×24 ili 80×24+200+200 (STUPCI×REDCI+X+Y).
Otvori prozor u Quake modusu ili promijeni vidljivost postojećeg prozora u Quake modusu.
Prikaži dijaloški okvir postavki Tilixa izravno.
Koristi zadani ekran X.

Bez

Pogledaj greške na https://github.com/gnunn1/tilix/issues

Gerald Nunn i ostali doprinositelji.

26. prosinca 2016. 1.4.0