TILIX(1) Ordres de Tilix TILIX(1)

tilix - Emulador GTK3 de terminals en mosaic per a GNOME

tilix [opcions]

tilix és un emulador GTK3 de terminal en mosaic dissenyat per a complir les Directrius d'Interfície Humana.

L'aplicació tilix accepta els següents paràmetres:

Mostra les opcions d'ajuda.
Mostra la versió de Tilix a més de les versions del components dependents.
Especifica el directori de treball del terminal.
Establiu el perfil inicial amb el nom d'un dels perfils existents. Si no coincideix amb cap dels perfils, es farà servir el perfil per defecte.
Estableix el títol del terminal nou.
Especifica una sessió desada per a recarregar-ne la disposició i les opcions corresponents. Això no restaurarà el terminal al moment anterior, se'n crearan de nou.
Executa una de les accions següents en la instància actual de Tilix:
session-add-right Afegeix un nou terminal a la dreta de l'actual.
session-add-down Afegeix un nou terminal sota l'actual.
app-new-session Crea una sessió nova de Tilix en la finestra actual.
app-new-window Crea una versió nova de Tilix.
Executa tot el text després d'aquest paràmetre com a ordre, per tant aquest paràmetre ha de ser l'últim paràmetre.
Maximitza la finestra del terminal.
Minimitza la finestra del terminal.
Posa la finestra del terminal en pantalla completa.
Enfoca la finestra existent.
Sobreescriu l'estil preferit de la finestra, s'hi admeten els estils següents:
normal Aspecte de finestra normal.
disable-csd No mostrar les decoracions del client.
disable-csd-hide-toolbar No mostrar les decoracions del client ni la barra d'eines.
borderless No mostrar les vores de la finestra.
Inicia una altra instància de Tilix com a nou procés. Per defecte i d'acord amb les directrius de la versió 3 de GTK+, Tilix manté un sol procés al qual pertanyen totes les finestres. Aquesta opció força Tilix a iniciar com a procés separat. Això no és recomanable i només s'ha pensat per a depurar. El seu ús impedeix que les diferents finestres de Tilix es comuniquen entre elles.
Estableix la mida de la finestra; per exemple: 80x24 o 80x24+200+200 (COLSxFILS+X+Y).
Obre una finestra en mode Quake o commuta la visibilitat de la finestra existent en mode Quake.
Mostra directament el diàleg de preferències de Tilix.
Usa la pantalla X especificada.

Cap

Vegeu els errors a https://github.com/gnunn1/tilix/issues

Gerald Nunn i altres col·laboradors.

26 de desembre de 2016 1.4.0