SPECTACLE(1) Spectacle användarmanual SPECTACLE(1)

spectacle - Verktyg för att ta skärmbilder

spectacle [Spectacle-väljare]

spectacle är ett enkelt program för att ta skärmbilder av skrivbordet. Det kan ta bilder av hela skrivbordet, en enda bildskärm, fönstret som för närvarande är aktivt, fönstret som för närvarande är under musen, eller ett rektangulärt skärmområde. Bilderna kan därefter skrivas ut, skickas till andra program för behandling, eller snabbt sparas som de är.

-f, --fullscreen

Ta en bild av hela skrivbordet (förval).

-m, --current

Ta en bild av aktuell bildskärm.

-a, --activewindow

Ta en bild av det aktiva fönstret.

-u, --windowundercursor

Ta en bild av aktuellt fönster under pekaren, inklusive tillhörande fönster för menyer.

-t, --transientonly

Ta en bild av aktuellt fönster under pekaren, exklusive tillhörande fönster för menyer.

-r, --region

Ta en bild av ett rektangulärt område på skärmen.

-g, --gui

Starta med grafiskt gränssnitt (förval).

-b, --background

Ta en skärmbild och avsluta utan att visa det grafiska användargränssnittet.

-s, --dbus

Starta med D-Bus aktiveringsläge.

-n, --nonotify

I bakgrundsläge, visa inte en underrättelse när skärmbilden har tagits.

-o, --output filnamn

I bakgrundsläge, spara bilden i angiven fil filnamn.

-d, --delay ms-fördröjning

I bakgrundsläge, fördröjning innan skärmbilden tas (i millisekunder).

-c, --clipboard

I bakgrundsläge, kopiera skärmbilden till klippbordet.

-w, --onclick

Vänta på ett klick innan en skärmbild tas. Gör fördröjning ogiltig.

-i, --new-instance

Starta en ny instans av Spectacles grafiska användargränssnitt utan att registrera med D-Bus.

-i, --pointer

Inkludera pekare på skärmbilden i bakgrundsläge.

-e, --no-decoration

Inkludera inte fönsterdekorationer på skärmbilden i bakgrundsläge.

ÅTERKOPPLING

På IRC, irc.libera.chat #kde, via e-post kde-graphics-devel@kde.org, eller på webben https://apps.kde.org/spectacle

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/spectacle (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenterhelp:/spectacle)
kf5options(7)
qt5options(7)
Det finns också ytterligare information tillgänglig på https://apps.kde.org/spectacle

Copyright (c) 2015 Boudhayan Gupta

Licens: GNU General Public Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html[1]>

Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Spectacle manualsida.

1.
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
2021-04-11 KDE-program Spectacle 21.08