LOCALE::PO4A::WML.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::WML.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Wml - двосмерна WML (web markup language) докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Wml је модул који помаже превод WML докумената на друге [људске] језике. Немојте да мешате WML о коме овде говоримо (web markup language) са WAP кршем који се користи на мобилним телефонима.

Имајте на уму, молим вас, да се овај модула ослања на Locale::Po4a::Xhtml модул, који се са своје стране ослања на Locale::Po4a::Xml модул. Ово значи да се претпоставља како су све ознаке које се користе за описивање веб страница написане у XHTML синтакси.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

НИШТА.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Овај модул функционише за неке једноставне документе, али је још увек у раној фази развоја. Тренутно је вероватно највећи проблем модула то што не може да се носи са документима који садрже не-XML ознаке у једној линији као што је <email "пера@мика.рс">, а које се често дефинишу у WML језику. Наредна издања програма ће укључити побољшања овог модула.

АУТОРИ

Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)
Норијада Кобајаши <nori1@dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2005 SPI, Inc.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL v2.0 или новије (погледајте фајл COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2