LOCALE::PO4A::TEXINFO.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::TEXINFO.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Texinfo - двосмерна конверзија Texinfo (и изведених) докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Texinfo је модул који помаже превођење Texinfo докумената на друге [људске] језике.

Овај модул садржи дефиниције уобичајених Texinfo команди и окружења.

У PO фајлове се додају само коментари који почињу са ’TRANSLATORS’. Они служе као водич преводиоцима.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

This module is still beta and not ready for production use. Please send patches to contribute, not bug reports as we don't know how to deal with them.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:

Do not warn about the current state of this module.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2004-2007 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2