LOCALE::PO4A::INI.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::INI.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Ini - двосмерна конверзија INI фајлова и PO фајлова

ОПИС

Locale::Po4a::Ini је модул који помаже у превођењу INI фајлова на друге [људске] језике.

Модул тражи линије следећег формата и издваја текст између наводника:

идентификатор="текст који може да се преведе"

НАПОМЕНА: Ако се текст не налази између наводника, игнорисаће се.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Разван Русу <rrusu@bitdefender.com>
Костин Строје <cstroie@bitdefender.com>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2006 BitDefender

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2