LOCALE::PO4A::HALIBUT.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::HALIBUT.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::Halibut - двосмерна конверзија Halibut документата као и изведених из овог формата и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::Halibut је модул који помаже превођење Halibut докумената на друге [људске] језике.

Овај модул садржи дефиниције уобичајених Halibut команди и окружења.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Овај модул је још у бета фази. Молимо вас да шаљете коментаре и захтеве за нове могућности.

УПОЗОРЕЊЕ

Неке конструкције су лоше подржане. Познате су документоване ниже.

Дословни блокови

\c foo
\c bar

Дословни блок се не третира као целина. Свака линија ће засебно да се преводи.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

АУТОРИ

Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2004-2008 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.

This program is free software; you may redistribute it and/or modify it under the terms of GPL v2.0 or later (see the COPYING file).

2024-06-08 perl v5.38.2