LOCALE::PO4A::HALIBUT.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::HALIBUT.3PM(1)

Locale::Po4a::Halibut - Halibut-documenten en derivaten van/naar PO-bestanden converteren

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::Halibut is een module ter ondersteuning van de vertaling van Halibut-documenten naar andere [menselijke] talen.

Deze module bevat de definitie van algemene Halibut-commando's en -omgevingen.

Deze module is nog bèta. U kunt ons feedback en verzoeken om nieuwe functionaliteit sturen.

Sommige constructies worden slecht ondersteund. De bekende worden hieronder beschreven.

\c foo
\c bar

Het letterlijk blok wordt niet als een geheel gezien. Elke regel zal afzonderlijk vertaald worden.

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Copyright © 2004-2008 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-08 perl v5.38.2