SEQ(1) Корисничке наредбе SEQ(1)

НАЗИВ

seq - print a sequence of numbers

УВОД

seq [ОПЦИЈА]... ПОСЛЕДЊИ
seq [ОПЦИЈА]... ПРВИ ПОСЛЕДЊИ
seq [ОПЦИЈА]... ПРВИ ПОВЕЋАЊЕ ПОСЛЕДЊИ

ОПИС

Исписује бројеве од ПРВОГ до ПОСЛЕДЊЕГ, у корацима ПОВЕЋАЊА.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

користи ЗАПИС покретног зареза у стилу „printf“-а
користи НИСКУ за раздвајање бројева (основно: \n)
изједначава ширину испуњавајући водећим нулама
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Ако је ПРВИ или ПОВЕЋАЊЕ изостављено, прелази на 1. Тако је, изостављено ПОВЕЋАЊЕ прелази на 1 чак и када је ПОСЛЕДЊИ мањи од ПРВОГ. Низ бројева се завршава када би збир текућег броја и ПОВЕЋАЊА постао већи од ПОСЛЕДЊЕГ. ПРВИ, ПОВЕЋАЊЕ, и ПОСЛЕДЊИ се тумаче као вредности покретног зареза. ПОВЕЋАЊЕ је обично позитивно ако је ПРВИ мањи од ПОСЛЕДЊЕГ, а ПОВЕЋАЊЕ је обично негативно ако је ПРВИ већи од ПОСЛЕДЊЕГ. ПОВЕЋАЊЕ не сме бити 0; ни ПРВИ, ни ПОВЕЋАЊЕ, ни ПОСЛЕДЊИ не може бити НаН. ЗАПИС мора бити подесан за исписивање једног аргумента врсте „double“; подразумева „%.PRECf“ ако су ПРВИ, ПОВЕЋАЊЕ и ПОСЛЕДЊИ сви децимални бројеви непокретног зареза са највећом тачношћу ТАЧН, а „%g“ у супротном.

АУТОР

Написао јеУлрих Дрепер.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/seq
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) seq invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4