FLEX(1) Програмирање FLEX(1)

НАЗИВ

flex - the fast lexical analyser generator

УВОД

flex [ОПЦИЈЕ] [ДАТОТЕКА]...

ОПИС

Стварајте програме који обављају поклапање према шаблону у тексту.

Сабијање табеле:

обрађује веће табеле зарад бољег поравнања меморије
изграђује разреде једнакости
не сажима табеле; користи -f представљање
не сажима табеле; користи -F представљање
изграђује разреде мета-једнакости
користи „read()уместо стндардног уи за улаз скенера
ствара брзи, велики скенер. Исто као -Cfr
користи заменско представљање табеле. Исто као -CFr
задато сажимање (исто као --ecs --meta-ecs)

Прочишћавање:

укључује режим прочишћавања у скенеру
записује податке о стварању резерве у „lex.backup“
записује извештај о учинку стандардну грешку
потискује задато правило у „ECHO“ непоклопљени текст
flex треба да ради у режиму праћења
не ствара упозорења
записује сажетак статистике скенера на стандардни излаз
use hexadecimal numbers instead of octal in debug outputs

ДАТОТЕКЕ

наводи излазни назив датотеке
наводи датотеку окоснице
записује скенер на стандардни излазуместо на „lex.yy.c“
назив Ц++ разреда
ствара датотеку Ц заглавља као додатак скенеру

--tables-file[=ДАТОТЕКА] записује табеле у ДАТОТЕКУ

Понашање скенера:

-7, --7bit
ствара 7-битни скенер
-8, --8bit
ствара 8-битни скенер
ствара скенер скупа (супротно од -I)
занемарује величину слова у шаблонима
највећа сагласност са изворним лексом
највећа сагласност са лексом ПОСИКС-а
ствара међудејствени скенер (супротно од -B)
прати број реда у „yylineno“

Створени код:

-+, --c++
ствара C++ разред скенера
#define макро „одредницу“ (основна је 1)
потискује одреднице #line у скенеру
користи НИСКУкао префикс уместо „yy“
ствара поновно улазни C скенер
скенер за чисто бизонов обрађивач.
укључујеподршку „yylloc“ support”
започиње „yyin/yyout“ на стндулаз/стндизлаз
не укључује <unistd.h>
не ствара нарочиту ФУНКЦИЈУ

Разно:

не ПОСИКС-ира опцију
не ПОСИКС-ира опцију

-?

исписује ову помоћ
извештава о издању flex

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Потпуна документација за flex је одржавана као Тексинфо упутство. Ако су info и flex исправно инсталирани на вашем сајту, наредба

info flex

треба да вам да приступ потпуном упутству.

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

Маја 2017 The Flex Project