RQUOTA(3) Library Functions Manual RQUOTA(3)

rquota - implementuje kwoty na odległych maszynach

/usr/include/rpcsvc/rquota.x

Protokół rquota() pobiera informacje dotyczące kwot (udziałów dyskowych) na odległych maszynach. Bywa używany w połączeniu z NFS, odkąd NFS samodzielnie nie wspiera kwot.

#include <rpcsvc/rquota.h>

Poniższe procedury XDR są dostępne w librpcsvc:

xdr_getquota_arg
xdr_getquota_rslt
xdr_rquota

quota(1), quotactl(2)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Wilk <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.