nologin(5) File Formats Manual nologin(5)

nologin - uniemożliwia zalogowanie się do systemu użytkownikom innym niż root

Jeżeli plik /etc/nologin istnieje i jest odczytywalny, login(1) pozwoli uzyskać dostęp tylko administratorowi (użytkownikowi root). Innym użytkownikom pokaże zawartość tego pliku i odrzuci ich logowanie. Plik stanowi łatwy sposób na tymczasowe wyłączeniu wszystkich nieuprzywilejowanych logowań.

/etc/nologin

login(1), shutdown(8)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Bartłomiej Sowa <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

30 października 2022 r. Linux man-pages 6.06