mcat(1) General Commands Manual mcat(1)

mcat - zrzuca surowy obraz dyskietki

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

Polecenie mcat służy do skopiowania obrazu całej dyskietki z napędu lub na napęd dyskietek. Używa następującej składni:

mcat [-w] dysk:

Mcat wykonuje to samo zadanie co uniksowe polecenie cat. Zostało dołączone do pakietu mtools, gdyż cat nie ma dostępu do zdalnych napędów dyskietek obsługiwanych przez demona dyskietek pakietu mtools (floppyd). Umożliwia zdalne tworzenie dyskietek startowych.

Domyślną operacją jest odczyt. Wynik zapisywany jest na standardowym wyjściu.

Przy użyciu opcji -w mcat odczytuje obraz dyskietki ze standardowego wejścia i zapisuje go na podane urządzenie. Posługuj się nim ostrożnie! Ponieważ polecenie to działa na niskim poziomie, zniszczy bez ostrzeżenia wszelkie dane znajdujące się na dyskietce!

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:
    ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:
    ./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:
    ./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 marca 2023 mtools-4.0.43