mbadblocks(1) General Commands Manual mbadblocks(1)

mbadblocks - testuje dyskietki i oznacza błędne bloki w FAT

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

Polecenie mbadblocks jest używane do oznaczania niektórych klastrów systemu plików MS-DOS jako błędnych. Ma następującą składnię:

mbadblocks [-s listasektorów|-c listaklastrów|-w] dysk:

Jeśli nie podano opcji linii poleceń, to mbadblocks skanuje system plików MS-DOS w poszukiwaniu błędnych bloków - próbuje je czytać i oznacza jako błędne, jeśli czytani się nie powiedzie.Skanowane są wszystkie nieużywane bloki i jeśli okażą się błędne, to są odpowiednio oznaczane w FAT.

Polecenie przeznaczono do użycia bezpośrednio po użyciu mformat. Nie jest przeznaczone do odzyskiwania błędnych bloków.

Używa listy błędnych klastrów zamiast samodzielnie poszukiwać błędnych klastrów na dysku.
Używa listy błędnych sektorów (licząc od początku systemu plików) zamiast samodzielnie poszukiwać błędnych sektorów.
Zapisuje przypadkowy wzorzec do każdego klastra, a następnie czyta go i w przypadku rozbieżności oznacza klaster jako błędny. Tylko niezajęte klastry są testowane w ten sposób, więc dane w plikach są zachowywane.

Mbadblocks powinno (ale jeszcze tego nie robi :-( ) podejmować próby odzyskania używanych błędnych bloków przez powtarzanie odczytu, a następnie oznakowanie ich jako błędnych.

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:
    ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:
    ./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:
    ./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 marca 2023 mtools-4.0.43