getdtablesize(3) Library Functions Manual getdtablesize(3)

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int getdtablesize(void);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdtablesize():

  Od glibc 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
  glibc 2.12 do glibc 2.19:
    _BSD_SOURCE || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
  Przed glibc 2.12:
    _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

getdtablesize() zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików, czyli o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

Pod Linuksem getdtablesize() może zwrócić dowolny z błędów opisanych na stronie podręcznika getrlimit(2); patrz także UWAGI poniżej.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getdtablesize() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

The glibc version of getdtablesize() calls getrlimit(2) and returns the current RLIMIT_NOFILE limit, or OPEN_MAX when that fails.

Portable applications should employ sysconf(_SC_OPEN_MAX) instead of this call.

None.

SVr4, 4.4BSD (first appeared in 4.2BSD).

close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06