full(4) Device Drivers Manual full(4)

full - urządzenie zawsze pełne

Jeśli w systemie nie ma jeszcze pliku /dev/full, można go utworzyć za pomocą następujących poleceń:


mknod -m 666 /dev/full c 1 7
chown root:root /dev/full

Plik /dev/full ma numer główny urządzenia 1 i numer poboczny 7.

Zapis do urządzenia /dev/full kończy się niepowodzeniem, zwracając błąd ENOSPC. Można tego użyć do przetestowania programu pod kątem obsługi błędów spowodowanych brakiem miejsca na dysku.

Odczyt z urządzenia /dev/full zwróci znaki \0.

Zmiany bieżącej pozycji pliku na urządzeniu /dev/full zawsze kończą się pomyślnie.

/dev/full

mknod(1), null(4), zero(4)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Olszewski <alder@amg.net.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06