MV(1) Käyttäjän sovellukset MV(1)

mv - move (rename) files

mv [VALITSIN]... [-T] LÄHDE KOHDE
mv [VALITSIN]... LÄHDE... HAKEMISTO
mv [VALITSIN]... -t HAKEMISTO LÄHDE...

Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

varmuuskopioi jokainen olemassaoleva kohdetiedosto
kuten --backup, mutta ilman argumenttia
explain how a file is copied. Implies -v
älä kysy ennen ylikirjoitusta
kysy ennen ylikirjoitusta
älä ylikirjoita olemassa olevaa tiedostoa

If you specify more than one of -i, -f, -n, only the final one takes effect.

do not copy if renaming fails
poista /-merkit jokaisen LÄHDEargumentin perästä
syrjäytä tavanomainen varmuuskopion jälkiliite
siirrä kaikki LÄHDEargumentit kohdeHAKEMISTOon
käsittele KOHDE normaalina tiedostona
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
selitä mitä tapahtuu
asettaa SELinux-suojauskontekstin määränpäähän tiedosto oletustyyppiin
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Varmuuskopion jälkiliite on ”~”, ellei muuta ole asetettu valitsimella --suffix tai ympäristömuuttujalla SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhallintamenetelmän voi valita käyttäen valitsinta --backup tai ympäristömuuttujaa VERSION_CONTROL. Arvot ovat seuraavat:

älä varmuuskopioi koskaan (vaikka --backup olisi annettu)
tee numeroituja varmuuskopioita
numeroituja jos sellaisia on jo olemassa, muuten yksinkertaisia
tee aina yksinkertaisia varmuuskopiota

Kirjoittaneet Mike Parker, David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

rename(2)

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/mv
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) mv invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jani Frilander <jani.frilander@mail.wwnet.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4