FORTUNE(6) UNIX Reference Manual FORTUNE(6)

fortune - tulosta satunnainen, toivottavasti mielenkiintoinen, elämänviisaus


fortune [-aefilosw]
[-n pituus]
[-m merkkijono]
[[n%tiedosto/hakemisto/all]

When fortune is run with no arguments it prints out a random epigram. Epigrams are divided into several categories.

Käytettävät valitsimet ovat:

-a

Choose from all lists of maxims.

-c

Show the cookie file from which the fortune came.

-e

Oleta kaikkien lähdetiedostojen olevan yhtä suuria (katso ohjeet useiden tiedostojen käytöstä).

-f

Näytä lista tiedostoista, joista viisauksia etsittäisiin, mutta älä näytä yhtään viisautta.

-l

Vain pitkät elämänviisaudet. Katso optiosta -n, kuinka “pitkä” määritellään.

-m merkkijono

Tulosta kaikki elämänviisaudet, joissa on mainittu merkkijono. Merkkijonon kielioppi riippuu siitä, kuinka järjestelmäsi määrittelee funktiokutsun re_comp(3) tai regcomp(3), mutta sen pitäisi olla samankaltainen siihen, mitä grep(1) käyttää.

Elämänviisaudet tulostetaan vakiotulosteeseen, kun taas tiedostonimet, joista ne luetaan, tulostetaan vakiovirheeseen. Kummatkin voidaan kuitenkin ohjata jonnekin muualle; jos vakiotuloste ohjataan tiedostoon, on tämä hyväksytty fortune-tietokantatiedosto. Jos taas myös vakiovirhe ohjataan tähän samaan tiedostoon, on tulostiedosto yhä hyväksytty, mutta siinä on “virheellisiä” elämänviisauksia eli nämä tiedostonimet sulkumerkkien sisällä. Tämä voi kuitenkin olla käytännöllistä, jos halutaan poistaa löytyneet viisaudet tiedostoistaan, koska jokainen tiedostonimitallenne edeltää siitä tiedostosta löytyneitä täsmäyksiä.

-n pituus

Säädä suurin elämänviisauden pituus (merkeissä), joka käsitetään vielä “lyhyenä” (oletusarvo on 160). Kaikki tätä pidemmät ovat “pitkiä”. Ole varovainen! Jos asetat arvon liian lyhyeksi ja haluat lyhyitä viisauksia, tai asetat sen liian pitkäksi ja haluat pitkiä, joutuu ohjelma päättymättömään silmukkaan.

-s

Vain lyhyet viisaudet. Katso optiota -n, kuinka “lyhyt” määritellään.

-i

Älä huomioi suurten ja pienten kirjainten eroa -m-optiota käytettäessä.

-w

Odota ohjelman loppumista tietty aika, joka lasketaan jutun sisältämien merkkien määrästä. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos ohjelma halutaan osaksi uloskirjautumista, jolloin varmistetaan, että käyttäjä ehtii lukea viestin ennen kuin ruutu tyhjennetään.

Käyttäjä voi määritellä uusia sanontoja. Voit määritellä tiedoston tai hakemiston, jossa on useita tiedostoja, tai käyttää sanaa all jolloin käytetään kaikkia normaaleja tietokantoja. Näistä jokaisen eteen voidaan antaa prosenttilukema, joka on luku n 0 ja 100 välillä, jonka perässä on %. Näin määriteltynä n prosentin todennäköisyydellä viisaus otetaan siitä tiedostosta tai hakemistosta. Jos prosenttilukujen summa on alle 100% ja on annettu tiedostoja/hakemistoja, joille ei ole annettu prosenttimäärää, loput prosentit menevät niille, suhteellisesti kokojen mukaan jaettuna.

Esimerkkinä on kaksi tietokantaa, hassut ja ei-hassut, joista hassut on kaksi kertaa suurempi (elämänviisauksien määrässä mitattuna). Niinpä

fortune hassut ei-hassut

antaa sinulle kaksi kolmasosaa ajasta viisauksia hassut-tietokannasta. Komento

fortune 90% hassut 10% ei-hassut

ottaa 90% elämänviisauksista tiedostosta hassut (“10%” on tarpeeton, koska 10% on kaikki, mitä on jäljellä).

Käyttämällä optiota -e kaikki tiedostot ovat samanarvoisia, jolloin

fortune -e hassut ei-hassut

on sama kuin

fortune 50% hassut 50% ei-hassut

Huomaa: nämä ovat käännön aikana määriteltyjä oletusavoja.

/usr/share/fortune - Loukkaamattomien elämänviisauksien hakemisto.

Jos jotain elämänviisauskokoelmaa ei haluta, on helpointa poistaa tiedostoon liittyvä .dat-tiedosto, jolloin ne kuitenkin jäävät levylle siltä varalta, että niitä tarvittaisiin myöhemmin. Kun sitten fortune ei löydä tätä osoitintiedostoa, se ohittaa em. tiedoston.

Mukanatoimitetut tietokannat on käsitelty niin, että vältettäisiin oikeinkirjoitus- ja sanastovirheitä sekä monisanaisuutta, toistettavuutta ja monisanaisuutta, erityisesti toistettavuutta. Tämä ei ole kuitenkaan onnistunut täydellisesti, joitakin elämänviisauksia on myöskin saattanut kadota.

The fortune databases are now divided into a larger number of smaller files, some organized by format (poetry, definitions), and some by content (religion, politics).

Tämä versio pohjautuu NetBSD fortune 1.4:ään, mutta tätä on bugikorjattu ja ominaisuuksia lisätty.

Alkuperäinen fortune/strfile -tiedostomuoto käsitti yhden tiedoston; strfile luki tekstitiedoston ja muunsi sen null-päätteisiksi merkkijonoiksi, jotka tallennettiin osoitintaulukon perään .dat-tiedostoon. NetBSD fortune 1.4:ssä tämä piti vaihtaa kahdeksi erilliseksi tiedostoksi: .dat -tiedosto sisälsi vain otsikkotiedot (osoitintaulukon ja liput, katso strfile.h), ja itse teksti jätettiin omaan tiedostoonsa. Mahdollinen ongelma oli, että tekstitiedosto ja otsikkotiedosto eivät olisi synkassa, mutta hyötynä taas tekstitiedostoja pystyttiin muokkaamaan ilman jatkuvaa unstr-tietokannan uudelleenjärjestelyä. Myös pieniä levytilan säästöjä esiintyi (edellyttäen, että järjestelmänvalvojat säilyttivät ennen kummatkin tiedostot).

Monet NetBSD-versioon tehdyistä muutoksista olettivat käyttöjärjestelmän olevan Linux, eivätkä toimineet muissa järjestelmissä, kuten BSD:ssä. Lähdekoodia on sen jälkeen yleistetty ja nykyään ohjelma toimii Linuxin ohella myös SunOS 4.x:ssä. Tulevaisuudessa yhä useampi järjestelmä tulee tuetuksi. Huomaa, että joitakin bugeja löydettiin vahingossa ja korjattiin tämän prosessin aikana.

Arvatenkin moni ihminen on työstänyt tätä ohjelmaa, mutteivät ole jättäneet nimeään historiaan.

re_comp(3), regcomp(3), strfile(1), unstr(1)

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Teppo Kankaanpää <photon@clinet.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

14. huhtikuuta 1994 [toukokuuta 1997] BSD Experimental