KBUILDSYCOCA5(8) KDE-ramverk: KService KBUILDSYCOCA5(8)

kbuildsycoca5 - Bygger om systemets inställningscache för KService skrivbordsfiler

ÖVERSIKT

kbuildsycoca5 [VÄLJARE...]

kbuildsycoca5 skapar en binär cache av data lagrad i .desktop- och MIME-typ .xml-filer som KService ramverk använder för att hitta insticksprogram, program och andra tjänster.

KService-biblioteket använder databasen för att tillhandahålla informationen som begärs av det på ett effektivt sätt.

Användare behöver normalt inte köra programmet direkt: KService körs vid behov, så fort någon av filerna vars data är lagrad ändras.

--global

Ignorerar eventuella användarangivna filer (i XDG_DATA_HOME). Det stöds för närvarande bara på UNIX®-system.

--noincremental

Starta med en tom cache istället för att använda den befintliga cachen och bara uppdatera informationen som har ändrats eller lagts till. Ignoreras om --global anges.

--nosignal

Normalt skickar kbuildsycoca5 en signal till alla program som använder KService via D-Bus när cachen väl har uppdaterats, så att de alltid arbetar med den senaste informationen. Väljaren förhindrar detta beteende.

--menutest

Prova generering av databasen för programmenyn. Skapar i själva verket inte cachen.

--testmode

Använder 'provläge' i QStandardPaths för att undvika att påverka användardata. Det är avsett att användas med enhetsutprovning.

--track meny-id

Spåra en menyidentifikation i felsökningssyfte.

--author

Visa information om upphovsman.

--license

Visa licensinformation.

-h, --help

Visa en kortfattad hjälptext.

-v , --version

Visa versionsinformation.

cache-katalog/ksycoca5_[språk]_[sha1 av kataloger]

KService-cachen som genereras av kbuildsycoca5. På UNIX®-system, är cache-katalog typiskt XDG_CACHE_HOME

kded5(8), kdeinit5(8)

Använd KDE:s felspårningssystem[1] för att rapportera fel.

Darian Lanx <content@openprojects.net>

Skrev originaldokumentationen.

Alex Merry <alexmerry@kde.org>

Uppdaterade dokumentationen för KDE Ramverk 5.

1.
KDE:s felspårningssystem
2015-09-17 KDE Ramverk Ramverk 5.15