DESKTOPTOJSON(8) KDE Frameworks: KService DESKTOPTOJSON(8)

desktoptojson - Converteert een .desktop-bestand naar een .json-bestand.

desktoptojson --input DESKTOP-BESTAND --output JSON-BESTAND

desktoptojson {--version | --help}

Het KService framework gebruikt informatie in .desktop bestanden om services te lokaliseren, inclusief plug-ins voor op Qt5 gebaseerde toepassingen en bibliotheken. Het Qt5 plug-insysteem gebruikt echter JSON gegevens ingebed in de plug-in zelf. desktoptojson stelt u in staat de informatie in een .desktop-bestand ook als de ingebedde gegevens voor een Qt5 plug-in te gebruiken door de items in het .desktop-bestand te converteren in JSON-gegevens.

De gegenereerde JSON-gegevens zijn een JSON-object met overeenkomende items uit de groep [Desktop Entry] van het .desktop-bestand. Elke andere groepen worden genegeerd. De meeste items zijn gewoon geconverteerd naar JSON-tekenreeksen, maar bepaalde items (zoals Hidden en X-KDE-PluginInfo-EnabledByDefault) zijn bekend als booleaanse waarden en zo ook geconverteerd en overeenkomstig sommige (zoals X-KDE-ServiceTypes en X-KDE-PluginInfo-Depends) worden altijd geconverteerd naar arrays van tekenreeksen.

--input DESKTOP-BESTAND

Het te converteren .desktop-bestand.

--output JSON-BESTAND

Het bestand waarnaar de gegenereerde JSON-gegevens geschreven worden.

--help

Een korte helptekst tonen.

--version

Versie-informatie tonen

De meeste gebruikers van dit hulpprogramma zullen de CMake-macro kservice_desktop_to_json gebruiken als onderdeel van het proces van het bouwen van een plug-in.

add_library(myplugin MODULE ${myplugin_SRCS})
kservice_desktop_to_json(mijnplugin myplugin.desktop)

Dit zal het JSON-bestand mijnplugin.json produceren, waarnaar gerefereerd kan worden vanuit de K_PLUGIN_FACTORY_WITH_JSON of Q_PLUGIN_METADATA macro's.

Gebruik Volger van bugs van KDE[1] om ze te rapporteren.

Scarlett Clark <scarlett@scarlettgatelyclark.com>

Schreef de originele documentatie.

Alex Merry <alexmerry@kde.org>

Bewerkte de documentatie.

1.
Volger van bugs van KDE
2014-04-02 KDE Frameworks Frameworks 5.0