DESKTOPTOJSON(8) Frameworks de KDE: KService DESKTOPTOJSON(8)

desktoptojson - Convertix un fitxer .desktop a un fitxer .json.

desktoptojson --input FITXER_DESKTOP --output FITXER_JSON

desktoptojson {--version | --help}

L'entorn de treball KService utilitza la informació continguda en els fitxers .desktop per a localitzar els serveis, inclosos els connectors per a les aplicacions i biblioteques basades en les Qt(TM) 5. De tota manera, el sistema de connectors de les Qt(TM) 5, utilitza les dades JSON incrustades en el mateix connector. desktoptojson permet que la informació continguda en un fitxer .desktop també es puga utilitzar com a dades incrustades en un connector de les Qt 5, convertint les entrades a dins del fitxer .desktop en dades JSON.

Les dades JSON generades són un objecte JSON que mapa les entrades des del grup [Desktop Entry] del fitxer .desktop. Qualssevol altre grup serà ignorat. La majoria de les entrades són senzillament convertides a cadenes JSON, però certes entrades (com Hidden i X-KDE-PluginInfo-EnabledByDefault) són conegudes per ser valors booleans i per tant es convertixen, i algunes similars (com X-KDE-ServiceTypes i X-KDE-PluginInfo-Depends) sempre es convertixen a matrius de cadenes.

--input FITXER_DESKTOP

El fitxer .desktop a convertir.

--output FITXER_JSON

El fitxer on escriure les dades JSON generades.

--help

Mostra un text breu d'ajuda.

--version

Mostra la informació sobre la versió.

ÚS

La majoria dels usuaris d'esta eina podran utilitzar la macro de CMake kservice_desktop_to_json com a part del procés de construcció d'un connector.

add_library(myplugin MODULE ${myplugin_SRCS})
kservice_desktop_to_json(myplugin myplugin.desktop)

Açò presentarà el fitxer JSON myplugin.json, al qual es pot fer referència des de les macros K_PLUGIN_FACTORY_WITH_JSON o Q_PLUGIN_METADATA.

Utilitzeu el Seguidor d'errors de KDE[1] (escriviu-hi en anglés) per a informar dels errors.

Clark, Scarlett <scarlett@scarlettgatelyclark.com>

Va escriure la documentació original.

Merry, Alex <alexmerry@kde.org>

Ha editat la documentació.

1.
Seguidor d'errors de KDE
2 dabril de 2014 Frameworks de KDE Frameworks 5