KMYMONEY(1) Programes executables KMYMONEY(1)

kmymoney - El gestor de les finances personals, creat per la comunitat KDE

kmymoney [--lang] [-n] [--timers columna] [--nocatch] [--trace] [--dump-actions] [fitxer]

El KMyMoney és el gestor de les finances personals creat per la comunitat KDE. Proporciona les funcions necessàries per a consolidar els talonaris de xecs, gestionar els préstecs personals, categoritzar els ingressos i despeses, i a més, utilitzant una interfície gràfica d'usuari similar a un talonari de xecs.

--lang

L'idioma a emprar.

-n

No obris el darrer fitxer utilitzat.

--timers

Activa els temporitzadors de rendiment.

--nocatch

No captura globalment les excepcions no capturades.

--trace

Engega els traçats del programa. Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney es compila en el mode de depuració.

--dump-actions

Bolca els noms de tots els objectes QAction definits a la sortida estàndard i surt. Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney es compila en el mode de depuració.

La documentació completa per al KMyMoney es manté com un manual en format docbook. Si el programa KHelpCenter està instal⋅lat adequadament, l'ordre khelpcenter help:/kmymoney hauria de donar accés a tot el manual. El manual també es pot veure en el Konqueror donant-li l'URL help:/kmymoney. També hi ha version en línia tant per la versió estable com per la versió de desenvolupament del KMyMoney a https://docs.kde.org/index.php?application=kmymoney"[1]
kf5options(7)
qt5options(7)

Edwardes, Michael <mte@users.sourceforge.net>

Concepte original, la majoria del codi inicial. Gestió del projecte

Baumgart, Thomas <ipwizard@users.sourceforge.net>

Gestiona les versions i és mantenidor de facto. Motor intern. Administració del projecte

Bloomfield, Tony <tonybloom@users.sourceforge.net>

Importador del GnuCash. Implementació de les bases de dades.

Wadley, Robert <robntina@users.sourceforge.net>

Artista. Icones, pantalla de benvinguda, vista de casa. Captures de pantalla.

Soliverez, Alvaro <asoliverez@users.sourceforge.net>

Previsions. Informes.

Vilas, Fernando <fvilas@users.sourceforge.net>

Implementació de les bases de dades.

Oneț, Cristian <onet.cristian@gmail.com>

Pedaços i connectors.

Ostroff, Jack <ostroffjh@users.sourceforge.net>

Documentació.

Rodriguez, Felix <frodriguez@users.sourceforge.net>

Administració del projecte, versions anteriors.

Tambascio, Kevin <ktambascio@users.sourceforge.net>

Implementació inicial de les inversions.

1.
https://docs.kde.org/index.php?application=kmymoney"
5 de juny de 2022 KMyMoney KMyMoney 5.1