KFIND(1) KDE brukerhåndbok KFIND(1)

kfind - filfinnerverktøy for KDE

kfind [søkesti] [Generiske KDE-valg] [Generiske Qt-valg]

Filfinnerverktøyet er en nyttig metode for å lete etter bestemte filer på datamaskinen, eller for å lete etter filer som har navn som passer med et mønster. Et eksempel på dette kan være å lete etter filer av en bestemt type eller med bestemte bokstaver i filnavnet, eller som inneholder en bestemt tekststreng.

KFind er et grafisk verktøy og kjøres normalt ikke fra kommandolinja.

søkesti

Du kan om du vil oppgi en sti med kolon som skilletegn for å forhåndsutfylle dialogen. Dette kan du bruke til å sette opp forskjellige ikoner på panelet eller skrivebordet for raskt å kjøre søk på forskjellige steder.

Mer detaljert brukerdokumentasjon finnes fra help:/kfind (skriv enten denne URL-en inn i Konqueror eller kjør khelpcenterhelp:/kfind).

En liste over bidragsytere finnes i den komplette dokumentasjonen i khelpcenter.

Denne dokumentasjonen ble laget av Lauri Watts <lauri@kde.org>

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Author.
2010-10-06 K Desktop Environment