CHECKXML5(1) checkXML5 användarhandbok CHECKXML5(1)

checkXML5 - Ett XML-kontrollverktyg för KDE DocBook XML-dokument

checkXML5 [filnamn]

checkXML5 är ett verktyg för att kontrollera syntaxfel i KDE DocBook XML-filer. Det kan också användas för andra DocBook-baserade XML-filer, men du ska använda det mindre specifika verktyget xmllint(1) om du inte skriver eller på annat sätt arbetar med KDE-dokumentation.

meinproc5(1) xmllint(1)

Lauri Watts <lauri@kde.org>

Author.
2014-03-04 KDE Ramverk Ramverk 5.0