CHECKXML5(1) Manual d'usuari de checkXML5 CHECKXML5(1)

checkXML5 - Una eina de validació XML per als documents DocBook en XML de KDE

checkXML5 [nom_del_fitxer]

checkXML5 és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers DocBook en XML de KDE. També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers XML, però hauríeu d'utilitzar una eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació de KDE.

meinproc5(1) xmllint(1)

Watts, Lauri <lauri@kde.org>

Autor.
4 de març de 2014 Frameworks de KDE Frameworks 5