create_makefile [FIXME: manual] create_makefile

НАЗВА

create_makefile - Створює файли Makefile.in і Makefile з файла Makefile.am

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

create_makefile [відносний_шлях/Makefile] [відносний_шлях]

ОПИС

Команда create_makefile створює файли Makefile.in і Makefile у підкаталозі, що містить файл Makefile.am. За допомогою цього скрипту ви можете зекономити час, порівняно з повторним запуском configure

Зауважте, що вам слід вказувати шлях до бажаного Makefile Makefile.am (але другий параметр, /Makefile можна не вказувати).

Цей скрипт можна запускати з каталогу найвищого рівня (того, де міститься файл configure) або з будь-якого з його підкаталогів.

Якщо каталог кодів відрізняється від каталогу збирання (див. змінні середовища), програма припускатиме, що файли Makefile.am і Makefile.in належать до підкаталогу каталогу source, а файл Makefile належить до підкаталогу каталогу build.

Цей інструмент є частиною набору засобів KDE для розробки програмного забезпечення.

СЕРЕДОВИЩЕ

Якщо каталог кодів відрізняється від каталогу збирання, слід встановити одну з наведених нижче змінних (але не дві одночасно). Якщо каталог збирання є простим підкаталогом каталогу кодів, слід використовувати простішу змінну — OBJ_SUBDIR.

OBJ_SUBJDIR

Вказує, що каталог збирання знаходиться у підкаталозі каталогу кодів. Наприклад, якщо каталогом кодів є kdesdk, а каталогом збирання — kdesdk/obj-i386-linux, змінній OBJ_SUBDIR слід встановити значення obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Вираз sed, який буде використано для перетворення назви каталогу кодів на назву каталогу збирання. Наприклад, якщо каталогом кодів є ~/src/kdesdk, а каталогом збирання — ~/src/kdesdk-obj, змінній OBJ_REPLACEMENT слід встановити значення s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

create_makefiles(1)

АВТОРИ

Авторами create_makefile є David Faure <faure@kde.org> та інші особи. Автором цієї сторінки довідника є Ben Burton <bab@debian.org>, сторінку було створено для системи Debian GNU/Linux (але її можна використовувати і у інших системах).

8 березня 2003 року [FIXME: source]