INKVIEW(1) Inkview Commands Manual INKVIEW(1)

Inkview – program za prikaz SVG-a i prezentacija.

"inkview [opcije] [datoteka …]"

opcije:

-h, --help
-V, --version
-f, --fullscreen
-r, --recursive
-t, --timer=BROJ
-s, --scale=BROJ
-p, --preload

Inkview je preglednik skalabilnih vektorskih grafika (SVG) koji se također može koristiti za prikaz slajdova ili prezentacije. Jedna ili više DATOTEKA ili MAPA se u naredbenom retku mogu odrediti za otvaranje. Inkview će prikazati sve SVG datoteke navedenim redoslijedom. Mape će se proširiti u popis sadržanih SVG datoteka.

Inkview možeš pokrenuti i bez ikakvih argumenata naredbenog retka, što će prikazati alat za odabir datoteka, koji omogućava odabir datoteka i mapa putem grafičkog korisničkog sučelja.

-?, --help
Prikaži opcije za pomoć
Ispiši Inkview verziju i datum gradnje (obično se podudara s Inkscape verzijom).
Pokreni Inkview u prikazu preko cijelog ekrana.
Pretraži mape određene u naredbenom retku, rekurzivno za SVG datoteke. To znači da će se otvoriti sve SVG datoteke u svim mapama određene mape.
Prijeđi na sljedeću sliku svakih BROJ sekundi
Prikaži sliku skaliranu faktorom koji je određen BROJEM, umjesto izvorne veličine datoteke.
Unaprijed učitava sve SVG datoteke. Inkview i dalje mora iscrtati slike prilikom prikazivanja, no ova opcija osigurava, da su sve SVG datoteke već obrađene i učitane u memoriju. Ova se opcija može koristiti i za provjeru, da li se sve datoteke mogu pravilno otvoriti, bez potrebe za ručnim pregledavanjem svih datoteka.

  • Lijevo, stranica gore ili Backspace: prikaži prethodnu sliku
  • Desno, stranica dolje ili razmaknica: prikaži sljedeću sliku
  • Gore ili Home: prijeđi na prvu sliku
  • Dolje ili End: prijeđi na zadnju sliku
  • Return: prikaži prozor s kontrolama
  • F11: uključi/isključi prikaz preko cijelog ekrana
  • Escape ili Q: zatvori program

Otvori dvije SVG datoteke za prikaz:

inkview datoteka1.svg datoteka2.svg

Otvori sve SVG datoteke u mapi primjera, isporučene s Inkscapeom:

inkview B</usr/share>/inkscape/examples

Pokreni prezentaciju preko cijelog ekrana, koja automatski mijenja slike svakih 5 sekundi:

inkview --fullscreen --timer=5 [datoteke/mape …]

inkscape

http://www.inkscape.org/

Pogledaj inkscape(1)

Copyright (C) 1999. – 2023. autora.

Inkscape je slobodan softver. Redistribucija i/ili promjena programa je moguća pod uslovima, zadanima općom javnom licencom verzije 3 ili novijom.

2024-05-07 1.3.2